Block title
Block content

"Sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizb ve şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler." Sahabeler melek midir?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabeler elbette melek değiller, lakin din adına yalan söyleme imkanları olduğu halde, asla böyle bir yalana tevessül bile etmemeleri, sahabileri meleklerden de üstün hale getirmiş denilebilir. Bu yüzden Ehl-i sünnet alimleri ittifakla sahabeye "ehl-i udul" demişler.

"Ehl-i udul" tabiri, hadis ilimlerinde adaletli oldukları için rivayetleri makbul ve güvenilir raviler anlamına gelse de bu tabir özellikle sahabeler için kullanılır.

“Sahabe uduldür.” denildiği zaman Hz. Peygamber (asm)'in çevresini oluşturan Müslümanların hepsinin adalet vasfına sahip oldukları ve din adına, Kur'an adına, Peygamber adına asla yalan söylemedikleri kastedilmiş olur.

"Sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizb ve şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler."(1) sözü de buna matuf bir sözdür. Yoksa bu söz "Sahabe peygamberler gibi masumdur ve hata etmezler." anlamında değildir.

Sahabeler içinde günah işleyen hata edenler de olmuştur, ama din adına yalan söyledikleri vaki değildir. Din adına yalan söylemek günahların en büyüğü, şerlerin en alçakçasıdır; sahabeler ise böyle bir günahtan masun ve müberradır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...