Block title
Block content

Sahabelerden bazılarının günah işlemeleri ile Peygamber Efendimizin "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayete erersiniz." ifadesini nasıl anlayacağız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi hadisler, "Sahabeler Kur’an ve sünnet çizgisinden, inanç, fikir ve amel noktasında asla ayrılmazlar. Siz de onların yolundan asla ayrılmayınız." anlamına geliyor. Yoksa, sahabeler hiç kusur ve günah işlemezler, onlar melekler gibi masumdurlar, denilmek istenmiyor.

İnsanlık tab'an ve fıtraten masum ve günahsız olmaya güç yetiremez. Mutlak anlamda günaha dalacak veya bulaşacak bir tasarıma sahiptir. Ama, bu genel mana böyledir diye özelde de böyle olmasını gerektirmiyor. Nitekim hayatında büyük günahlara girmeyip nerede ise masumane hayat yaşayan milyonlarca alim ve evliyalar da mevcuttur. Sahabeler kahir ekseriyetle böyle yaşamıştır, günah vakası bir kaçı geçmemiştir.

Birisi kalkıp şunu iddia edemez: "Ben melekler gibi masum bir kıvama gelebilir ve günahlardan mutlak manada kurtulabilirim." Bu iddia fıtrata aykırı olur. İnsan fıtrat ve tasarım açsından günaha uygun bir şekilde yaratılmıştır. Sahabe de insan olduğuna göre, bazı kusur ve günahlara düşmesi gayet normal ve tabi bir durumdur.

"Sahabe günah işlemiş, öyle ise biz de işleyebiliriz." demek sapkınlık ve dalalet olur. Biz sahabeleri inanç, fikir ve amel noktasından takip ederiz, yoksa onların işlemiş olduğu bazı kusur ve hataları taklit etmemiz gerekmiyor.

Tarih, hiçbir sahabenin Kur’an ve sünnete aykırı bir fikriyatını ve inancını bize nakletmiyor, onlar adımı adımına Kur’an ve sünnet çizgisi ve istikameti üzerine gitmişler. Peygamber Efendimiz (asm) de bu hadisi ile bize onları takip etmemiz emrediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Zeyl, Birinci Sual | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2111 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...