"Sahâbelere karşı iddia-yı rüçhan nereden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Şu zamanda bu meseleyi medar-ı bahs etmek nedendir? Hem müçtehidîn-i izâma karşı müsâvat dâvâ etmek neden ileri geliyor?" Zamanımızda bunu çok görüyoruz, sebebi nedir, suali açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabeye üstünlük iddiasının iki temel nedeni bulunuyor:

Birisi, din düşmanlarının dini tahrip etme niyeti ve düşüncesidir. Çünkü dinin ana taşıyıcısı ve ana kaynağı sahabedir. Şayet sahabe zedelenirse dinin de zedeleneceğini dinsizler çok iyi biliyor. Bu yüzden ehli dalalet sahabeyi değersizleştirmek ve itibarsızlaştırmak için her türlü hileye müracaat ediyorlar.

Oryantalistlerin en çok Ebu Hüreyre (ra) saldırmalarının stratejik nedeni, onun en çok hadis nakleden sahabe olmasından dolayıdır. Ebu Hureyre (ra) çürütülürse, onun eli ile gelen hadisler de çürütülmüş olacak. Bu sebeple sahabeye üstünlük davası sonuçları itibarı ile çok tehlikeli bir yaklaşımdır.

İkinci neden, safdil bazı Müslümanların hem kendi meslek ve meşrebine olan muhabbeti hem bazı hadisleri yanlış yorumlaması hem de ahir zamanda zorda olan müminlere teşvik ve onlara moral verme niyeti ile üstünlük iddiasında bulunuyorlar.

Oysa sahabe, bu ümmetin ve ümmet içindeki bütün meslek ve meşreplerin ortak bir değeri ortak bir alanıdır. Bu mesleklerden birisi kalkıp "Benim şeyhim benim üstadım benim ağabeyim sahabeden üstün." derse, o zaman ümmet arasında bir ikilik bir kargaşa bir kaos çıkar.

Bu yüzden sahabeye üstünlük davası, her açıdan mahzurlu her noktadan tehlikelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...