"Sahâbelere karşı iddia-yı rüçhan nereden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Şu zamanda bu meseleyi medar-ı bahs etmek nedendir? Hem müçtehidîn-i izâma karşı müsâvat dâvâ etmek neden ileri geliyor?" Zamanımızda bunu çok görüyoruz, sebebi nedir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabeye üstünlük iddiasının temeli din düşmanlarının dini tahrip etme niyetidir. Çünkü dinin ana kaynağı sahabelerdir. Şayet sahabe zedelenirse dinin de zedeleneceğini dinsizler çok iyi biliyor. Bu yüzden ehl-i dalalet sahabeyi itibarsızlaştırmak için her türlü hileye başvuruyorlar.

Oryantalistlerin en çok Ebu Hüreyre’ye (ra) saldırmalarının asıl nedeni, onun en çok hadis nakleden sahabe olmasından dolayıdır. Ebu Hureyre (ra) çürütülürse, onun eli ile gelen hadisler de çürütülmüş olacak. Bu sebeple sahabeye üstünlük davası neticeleri itibarı ile çok tehlikeli bir yaklaşımdır.

Sahabeler, bu ümmetin, bütün meslek ve meşreplerin erbabının müşterek değeridir ve kırmızı çizgisidir. Bu yüzden sahabeye üstünlük davası güdenlere bütün ümmetin birlikte karşı çıkması ve gerekli ilmî mücadeleyi vermekle onlara hadlerini bildirmeleri gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...