Block title
Block content

Sahabelerin, asırlar sonra vukua gelecek kıyametin şartlarından bazılarını müşahede edip kendilerine çok yakın telakki etmelerinin hikmetini, Üstadımız nazara verirken “Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz.” hadis-i şerifinin burada bir "illet cephesi" bir de "hikmet-i ibham cephesi" nazara verilmektedir. Bu mevzunun biraz daha açılımını yapar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kıyametin vakti meselesinin gizli ve belirsiz bırakılmasında hikmet ile illet ayrıdır.

Hikmet açısından kıyametin vaktinin belirsiz bırakılması gerekiyor. Zira kıyamet, şahsi ecel gibi insanları teyakkuza ve kalbi uyanıklığa sevk ediyor.

İllet ise âyetin ya da Peygamberimiz (asm)'in kıyametin vaktini tayin etmeyi men etmesine bakar. Yani Allah ve Resulü (asm) yasak ettiği için, sahabeler kıyametin vakti hususunda araştırma ihtiyacı hissetmemişler. Ki kendilerinden bin beş yüz yıl sonra vuku bulacağına muttali olsunlar.

Sahabeler kıyametin dünyaya bakan cihetinden değil, ahirete bakan cihetinden faydalanmak için hemen kopacak gibi telakki etmişler.

Zaten kıyametin müphem ve gizli olmasının sırrı; insanın her an teyakkuz içinde olup, ölümün ahireti hatırlattığı gibi ahireti hatırlatması içindir. Sahabeler nefsini ıslah etme noktasında kıyametin bu argümanını kullanmışlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Dal, Sekizinci Asıl | Yazar: Ahmet ÇOLAK (Dr) | Okunma Sayısı: 1272 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...