Block title
Block content

Sahabelerin de bizim gibi insan olduklarını iddia ederek haddini aşanlar var. Onları susturacak, tehlikelerinden sakındıracak çarpıcı örneklerle bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sıradan basit bir insanın, "Ben de fizik ilminde Newton gibiyim.", demesi nasıl ahmakça bir ukalalık ise, bu asrın tıfıllarının kendilerini sahabe ile mukayese etmesi de aynı derecede ahmakça bir ukalalıktır.

Burada yapılan kıyas, temel insani değerler açısından değil fazilet, takva ve iman açısındandır. Mesela, sıradan bir insan insani değerler açısından Newton’dan daha iyi bir insan olabilir, ama fizik ilminde ondan iyi olması mümkün değildir.

Sahabe beşer üstü bir melek değildir, ama Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in terbiyesinden kaynaklanan iman, fazilet ve takva yönlerinde bir üstünlükleri vardır ve bunu kimse inkar edemez. Yani seçkinlik tür ve cins olarak değil, kalite ve keyfiyet olaraktır. Onlar da insandır, ama kaliteli ve keyfiyetli insanlardır.

Efendimiz (asm)’e "İnsanların en hayırlıları kimlerdir?" diye sorulduğunda: “Benim içinde bulunduğum asrın insanları (ashâbım)dır. Sonra ikinci, sonra üçüncü asrın insanlarıdır.” buyurmuştur.(1)

“Ashâbıma dil uzatmayın. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz yine de onlardan birinin bir müd/iki avuç kadar harcamasına sevapça ulaşamazsınız.”(2)

Sahabiler, insanlık âlemi için örnek bir nesil olmuşlardır. İnsanlık tarihi içinde (nebiler ve rasûller dışında) en hayırlı nesil sahabîlerdir.(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 1.
(2) bk. Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 4.
(3) bk. Buhârî, Şehâdet, 9.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...