"Sahhar medeniyet, istikbalde edecek ona secde-i hayret." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan tutmuş yed-i beyzâda hakaik-i şeriat. O yemîn-i beyzâda birer asâ-yı Mûsâ'dır. Sahhar medeniyet

İstikbalde edecek ona secde-i hayret."(1)

Aldatıcı, büyüleyici Batı medeniyeti gelecekte Kur’an hakikatleri önünde hayretle eğilip onun eşsizliğini itiraf edecektir. Teknoloji, bilim ve müspet felsefe inkişaf ettikçe, Kur’an hakikatlerine yaklaşacak ve onun yüce değerlerinin eşsiz bir rehber ve ölçü olduğunu kabul edecek.

İnsanlığın ortak aklı ve emeği ile oluşan medeniyet deneme yanılma yolu ile ilerlediği için, Kur’an hakikatlerini birden görüp bütünü ile tasdik etmesi pek mümkün olamıyor. Bu yüzden beşeri medeniyetin doğruları görmesi uzun vadede olacak bir iştir.

Mesela, faizin yasaklanması zekatın emredilmesindeki hikmeti görebilmesi için sınıf çatışması adı altında iki dünya savaşı görmesi gerekti.

1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...