Block title
Block content

"Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle, muhabbet-i Rahmaniyenin misali, rahmet-i Rabbaniyenin timsali, hakikat-ı insaniyenin şerefi, şecere-i hilkatin en kıymettar ve kıymetli bahadar bir semeresidir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ALTINCI REŞHA: Arkadaş! O hutbe-i ezeliyeyi okuyan zat, kâinatın kemalâtını keşfeden canlı bir güneştir; saadet-i ebediyeyi ihbar ve tebşir ediyor. Nihayetsiz rahmeti keşfetmiş, ilân ediyor. Saltanat-ı Rububiyetin mehâsininin dellâlı ve esmâ-i İlâhiyenin gizli definelerinin keşşâfıdır."

"Evet, o zat (a.s.m.) vazifesi itibarıyla, hakkın burhanı, hakikatın ziyası, hidayetin güneşi, saadetin vesilesidir. Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle, muhabbet-i Rahmâniyenin misali, rahmet-i Rabbâniyenin timsali, hakikat-i insaniyenin şerefi, şecere-i hilkatin en kıymettar ve kıymetli bahâdar bir semeresidir. Tebliğ ettiği dini de harika bir sür'atle şark ve garbı ihata etmiş, nev-i beşerin beşte biri kabul etmiştir. Acaba böyle bir zatın dâvâlarında nefis ve şeytanın münakaşa ve itirazlarına bir imkân var mıdır?"(1) 

Peygamber Efendimiz (asm) şahsı itibarı ile sonsuz merhamet sahibi olan Allah’ın (cc) sevgisinin misali, yani Onun sevgisine örnek olmuş birisidir.

Ayrıca her şeyin sahibi ve terbiye edicisi olan Allah’ın merhametine timsal (sembol) olmuştur.

İnsana ait hakikati, insanla ilgili temel gerçekleri ortaya koyup insanlığın ne demek olduğunu hem Allah’a hem insanlara göstererek, insanlığın şerefi ve öncüsü olmuştur.

Ve yine Peygamber Efendimiz (asm) yaratılış ağacının en değerli ve paha biçilemez bir meyve ve neticesi olduğunu, ortaya koyduğu iman, ibadet ve güzel ahlak ile bizlere göstermiştir.

Yani onun yüce şahsında bütün güzellikleri ve mükemmellikleri görmek mümkündür; öyle ise böyle bir şahsiyeti ve onunla gelen nübüvveti inkar etmek ne mümkün ola...  

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Reşhalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Reşhalar | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 853 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...