Said-i Nursi özgürlükler açısından liberal-demokrat bir anlayışa sahipti diyebilir miyiz? Mesela, İslam'ın toplumsal kurallarının Müslümanlara uygulanmasında, isteyen Müslümanlara bu kuralların uygulanmasını, istemeyene de uygulamamasını mı düşünür?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Üstad Hazretleri şeriat koyucu değil, konulmuş şeriata müntesip bir İslam alimidir. İslam’ın hüküm ve yasalarının Müslüman topluma nasıl ve ne şekilde uygulanacağı ayet, hadis ve icma ile tespit ve tayin edilmiştir. Bunu bir alimin ya da müçtehidin değiştirmesi kabil değildir.

İkincisi, Üstad Hazretleri daha ziyade iman ve ahlak üzerine mesaisini teksif ettiği için, şeriatın sair alanları ve ilimleri hakkında bir içtihat ve yorumda bulunmamıştır. Hal böyle iken farazi yorumlarla; Üstad Hazretleri olsa idi, böyle yapardı demek, sağlıklı bir bakış açısı değildir.

Üçüncüsü, İslam hükümlerinin tesis ve tatbiki, siyaset ve otorite ile ilgili bir durumdur. Yani kanunları uygulayan ve icra eden devlet ve siyasi otoritedir. Şayet bir şekilde devlet ve siyasi otorite İslam tesirinden çıkmış ve farklı bir mecraya savrulmuş ise, fitne ve fesada mahal vermemek için iman ve ahlak üzerine yoğunlaşmak iktiza eder. Üstad Hazretlerinin iman ve ahlaka yönelmesinde hem toplumun iman açısından kurtulması hem de otoriteye siyasi bir başkaldırı vaziyetine düşmemek manası vardır. Şayet iman ve ahlak vazifesini bırakıp tamamen siyasi bir mücadeleye girse, bu, asayiş bozmamak ve dahilde fitne çıkarmamak prensibine aykırı olur.

Dördüncüsü, iman ve ahlakı çöküntüde olan bir topluma, siyasal bir mücadele ile dinin hukuki prensiplerini tatbik etmeye kalkmak pek makul sayılmaz. İnsanların kalp ve gönül dünyasını tamir ve ıslah etmeden, kanun baskısı ile itaat altına almaya kalkışmak, onları sadece iki yüzlülüğe itmek demek olur. Bu yüzden zamanın şartları ve konjonktürü bu tarz bir hizmet tarzına elverişli değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...