Said Nursi, 5 mart 1325 (18 Mart 1909) tarihinde yazdığı yazıda, "En evvel mürşid-i umumi olan ulema talebeyi şeriat namına ittihada davet ederiz..." diyerek şeriat adına birleşmeye çağırmıştır ki, bunun adı kışkırtmadır. Buna ne dersiniz?

Soru Detayı

Said Nursi, 5 mart 1325 (18 Mart 1909) tarihinde yazdığı yazıda, "Rehberimiz Şeriatı Garra ve kılıcımız da berahin-i katıa ve maksadımız i'la-ı kelimatullahtır(...) En evvel mürşid-i umumi olan ulema talebeyi şeriat namına ittihada davet ederiz..." diyerek ulema ve talebeyi şeriat adına birleşmeye çağırmıştır ki, bunun adı açık bir kışkırtmadır. Buna ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bahsi geçen yazı Volkan Gazetesi 77 no’lu nüshasında "Yaşasın Şeriat-ı Ahmedi (A.S.M)" başlığıyla yayımlanmıştır. (*)

Tabii ki, Bediüzzaman'ın, bir hakikatına bin ruhunu feda ettiği, saadet, adalet ve faziletin sebebi (1) gördüğü Şeriat-ı Garrayı, "terakkiye mani, gerici bir sistem" telakki edenlerin, "şeriat namına ittihadı" da kışkırtıcı görmesi; bozuk kalplerine muvafıktır.

Dipnotlar:

(*) İddialara sebep olan yazılarla ilgili bütün bilgileri vermemizin sebebi; yazının tamamının okuyucuya meçhul kalmaması, meraklıların yazının tamamına ulaşıp ithamların ne denli yersiz olduğunu bizatihi görmeleri içindir.

(1) Bediüzzaman Said Nursi, Divan-ı Harb-i Örfi, s.18.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...