Said Nursi, I. Dünya Savaşında İttihat ve Terakki tarafından verdirilen cihat fetvasının yazarlarındandır. Bunu nasıl anlayacağız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Cihat Fetvasının ilan tarihi 14 Kasım 1914 olup, ilan edildiği yer İstanbul Fatih Camiinin avlusudur.1 Ne bu tarihte ne de bu tarihten bir yıl önce, yahut bir yıl sonra, Bediüzzaman İstanbul'da bulunmamıştır. Sultan Reşat'ın iradesiyle tahakkuk eden Medresetü'z-Zehra'sının temelini atmaya gittiği tarih olan 1912 ila esaretten kurtuluş tarihi olan 1918 tarihi arasında, müdellel belgelerle ispat edildiği gibi, kesinlikle İstanbul'a gitmemiştir.2 Zaten Cihat Fetvasını imzalayan zevat içinde de Bediüzzaman Hazretlerinin ismi yoktur.3

Hâl böyle iken; müddei vasfıyla mevsuf kimselerin bu iddiayı ortaya attıklarına göre, bu iddialarını ispatlayıcı belgelerini ve o fetvanın Bediüzzaman'ın kaleme aldığı kısmının metnini göstermeleri beklenir. Fakat heyhat! Aldandık; bu mukallit şahısları muhakkik zannettik.

Müddei bu iddiası için bir belge, vesika, delil göstermesi gerekirken; aynen Teşkilat-ı Mahsusa konusunda olduğu gibi, sadece fikir hempası Cengiz Özakıncı'yı taklid etmiş.

Cengiz Özakıncı ise "Türkiye’nin Siyasi İntiharı" adlı kitabında bu iddiasına me'haz olarak sadece Necmeddin Şahiner'in "Bilinmeyen Taraflarıyla Said Nursi" adlı kitabının 6. baskısını göstermiş. Ancak Necmeddin Şahiner de eserin son baskılarında Bediüzzaman’ın Cihat Fetvasını hazırlayan ve dağıtanların içerisinde yer aldığı hususunu çıkarmıştır.

Böylece bir iddianın daha delilsiz, mesnedsiz, kıymetsiz olduğu görülmüştür.

Kaynaklar:

1. Murat Bardakçı, Son Osmanlı Cihad-ı Ekberi orjinal metin ve etkileri, s.1.

2. Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, s.241.

3. a.g.e., s.240.

Mevzuya dair bir not: Necmeddin Şahiner'in bazı iddiaları kitabının ilk baskılarına alıp sonraki baskılarında çıkarmasının sebebi; Cemal Kutay namında bir tarihçinin bu iddiaların belgeli olduğunu söyleyip, ortaya koyacağını vaad ettikten sonra, bu belgeleri bir türlü ibraz etmemesidir. Cemal Kutay'dan ümidini kesen ve hayal kırıklığına uğrayan Şahiner, söz konusu bilgilerin gerçek dışı olduğunu kanaat getirerek, onları kitabından çıkarmış ve bir daha da basmamıştır. N.C

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...