Block title
Block content

Said Nursi'nin "Münhasif Yıldızı darülfünun et" diye Abdulhamit'e tavsiyesi vardır. Burada bahsedilen "Münhasif Yıldız" nedir? Said Nursi'nin bu sözden maksadı nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Münhasif yıldızdan maksad; Abdulhamid'in ikamet ettiği Yıldız Sarayıdır.

Bediüzzaman bu ifadeyi İkinci Abdülhmid'e hitaben kullanmıştır. Maksadı ise devamında izah edilmektedir. 

" Münhasif Yıldızı darülfünun et, tâ Süreyya kadar âli olsun. Ve oraya seyyahlar, zebânîler yerine ehl-i hakikat melâike-i rahmeti yerleştir, tâ cennet gibi olsun.

Ve Yıldız'daki milletin sana hediye ettiği servetini, milletin baş hastalığı olan cehaletini tedavi için büyük dinî darülfünunlara sarf ile millete iade et. Ve milletin mürüvvet ve muhabbetine itimad et. Zira, senin şahane idarene millet mütekeffildir..."
(1)

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, İki Mekteb-i Müsibetin Şehadetnamesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...