"Said Nursî’ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza..." Burayı izah eder misiniz? Eskişehir hapsine giren on beş kişi kimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman, yüz yirmi talebesiyle beraber 1935'te, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk ediliyor. Ani yapılan araştırmalarla elde edilen bütün Risale ve Mektuplar meydanda olduğu halde, mahkûmiyetlerini intâc edecek bir delile rast gelinememiş ve neticede kanâat-i vicdâniye ile keyfî bir sûrette, Said Nursî' ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza vererek, mütebâki kalan yüz beş kişiyi berâet ettirmiştir.

Halbuki isnâd edilen suç sabit olsaydı, Bediüzzaman Said Nursî'nin îdâmına ve arkadaşlarının da hiç olmazsa ağır hapsine hükmedilecekti. Nitekim, bu yersiz karara Bediüzzaman îtiraz etmiş ve bu cezanın bir beygir hırsızına veya bir kız kaçırıcısına layık olduğunu belirterek, kendisinin ya berâetine veya îdamına veyâhut yüz bir sene hapse mahkûmiyetine hükmedilmesini ısrarla istemiştir.

"Bediüzzaman yüz yirmi talebesiyle beraber 1935'te Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk ediliyor. Âni yapılan araştırmalarla elde edilen bütün risale ve mektuplar meydanda olduğu halde, mahkûmiyetlerini intaç edecek bir delile rastgelinememiş ve neticede kanaat-i vicdaniye ile keyfî bir surette Said Nursî'ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza vererek, mütebaki kalan yüz beş kişiyi beraat ettirmiştir." (1)

Hakim keyfine ve kanaatine göre değil, kanun ve yasalara göre karar verir ya da vermesi gerekir. Kanun açık bir şekilde kişiyi suçsuz bulmasına rağmen, hakim kanaat ve keyfine göre kişiyi suçlu bulup ceza veriyor ise, bu hüküm ve yargı adalet değil, haydutluk ve keyfi bir zulüm demektir.

Üstad Hazretleri ve talebeleri hakkında verilen hüküm de aynı şekilde kanunsuz ve kanaat-i vicdaniye ile verilmiş keyfî bir zulümdür. Hakim vicdanını kanundan ve haktan yana kullanmalıdır, fikir ve ideolojisinin esiri ve kölesi yapmamalıdır...

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ'ün hazırladığı, "Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti" eserinin III/452. sayfasında bu isimler verilmiştir:

Keçeci Mustafa
Kürt Bekir
Rafet
Hüsrev
Rüştü
Abdullah Lütfi
Hüseyin
İbrahim
İ.Hakkı
Zühdü
M.Tevfik
Şefik
M.Galip
Hacı Nuh
Emin

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...