Block title
Block content

"Samed" ismi kainatta nasıl tecelli ediyor olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Esmai İlahiyeden, varlığa külli anlamda tecelli eden isimlerden biri de Samed ismidir. Zira Samediyet, her şeyin Allah'a muhtaç olması ve Allah'ın ise hiçbir şeye muhtaç olmaması demektir. 

Varlığa baktığımızda, her varlığın yüzlerce ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hususen insanların ihtiyaçları sonsuz denecek kadar çoktur. Bebeklikten mezara gidinceye kadar ve oradan da mahşere, mahşerden de hak ettiği yere varıncaya kadar bu ihtiyaçlar hep devam edecek ve hiç bir zaman da bitmeyecektir.

Ancak varlığın muhtaç olduğu bu ihtiyaçları, varlığın kendisinin karşılaması mümkün değildir. Ne güneşi çevirmeye ve ne de yağmuru yağdırmaya kimsenin gücü yetmez. Gel gör ki, bu ihtiyaçlar en kolay bir şekilde ayağımıza kadar gönderiliyor. İşte bu tecelli "Samediyetin" tecellisidir. Samediyetin tecellisi Yirmi İkinci Söz'de şöyle ifade edilmektedir:

"Evet, her bir zîhayatta, biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor. Zira bir zîhayat, ekser kâinatta cilveleri görünen esmâyı birden kendi âyinesinde gösteriyor. Âdeta bir nokta-i mihrakiye hükmünde, Hayy-ı Kayyûmun tecellî-i İsm-i Âzamını gösteriyor. İşte, ehadiyet-i Zâtiyeyi, Muhyî perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden, bir sikke-i ehadiyeti taşıyor."

"Hem o zîhayat, kâinatın bir misal-i musağğarı ve şecere-i hilkatin bir meyvesi hükmünde olduğu için, kâinat kadar ihtiyâcâtını ummadığı ve bilmediği bir yerden kolaylıkla küçücük daire-i hayatına yetiştirmek, samediyet turrasını gösteriyor. Yani, 'o hal gösteriyor ki, onun öyle bir Rabbi var ki, ona, her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var; bütün eşya Onun bir teveccühünün yerini tutamaz.'
(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...