""Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi nefsindendir; dersini verdiği gibi, nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer..."" Yirmi Altıncı Söz, Zeyl, Üçüncü Hatve'yi açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ HATVEDE:

"مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَاۤ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ dersini verdiği gibi, nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bu Hatvede, nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp, bütün mehâsin ve kemâlâtını, Fâtır-ı Zülcelâl tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir."

"Şu mertebede tezkiyesi, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا sırrıyla şudur ki: Kemâlini kemâlsizlikte, kudretini aczde, gınâsını fakrda bilmektir."(1)

Ayetin mezkur mealinden de anlaşılacağı üzere, insana hoşuna gitmediği, canını yakan ve onu üzen her şey nefsinin ilcaatı ve icabatındandır. Her hayır ve her güzellik ise; Rabbinin kereminden ve ikramındandır. Bu hüküm imanın ve inancın gereğidir.

Fakat nefis, muktezası icabı bu meseleyi tersinden değerlendirir. Yani iyiliği kendinden bilerek gururlanır ve ona güvenir ucbe girer. Bu beladan kurtulabilmesi için ayet nefiste yalnız eksiklik, kusur, fakr ve acz olduğunu nazara vererek kemalata, hayra ve güzelliğe menşe olamayacağını ifade eder. Bütün nimetlerin Allah'ın bir lüftu ve ikramı olarak değerlendirmesini emreder. O zaman gururlanma ve ucbe girm eyerine Allah'a şükür ve hamd etmenin yoluna girer.

Şu mertebede nefsin tezkiyesi şems suresinin 9.ayetinin sırrı ile "Nefsini malum hastalıktan temizleyenler kurtulmuş ve felaha ermiştir." kaidesince, kemalini kemalsizlikte, kudretini acizde gınasını fakırda bilmelidir.

Bu hatvede Muazzez Üstadımız üç aylık basit tahsil ile böyle hakaiki imaniyenin ondan zuhurunu nazara alarak, bütün bu hizmetleri Allah’tan bilip nefsini terbiye etmeye çalışıyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...