"Sanat-ı İlahiye" ile "Sanat-ı Rabbaniye" kavramları arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "sanat" kelimesi değil, sanata nispet edilen isimler terimlere derinlik kazandırıyor. Bu yüzden biz Rabb ve İlah kelimeleri üzerinde kısaca duralım.

Rab: Besleyen, yetiştiren, terbiye eden anlamlarına gelen ilahi bir sıfat ve isimdir. Bu isimde talim, terbiye ve tedbir hükmediyor. Mesela bir ağacın çekirdekten çıkıp ağaç olma sürecini tedbir ve terbiye eden bu isimdir.

İlah: Kendine ibadet edilen, Allah (C.C.). Her şeyden çok sevilen, tâzim ve tesbih edilen Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri gibi manalara geliyor. İlah isminde daha çok uluhiyet sıfatları akla geliyor. Allah’ı Allah yapan bütün kemal sıfatlar uluhiyet kavramı içindedirler.

Uluhiyet, rububiyetin fevkinde bir terimdir. Zira rabubiyetin rükünleri olan tedbir ve terbiye ancak uluhiyetin sıfatları ile olabilir. Mesela, uluhiyetin iki sıfatı olan sonsuz kudret ve ilim olmadan tedbir ve terbiye olmaz.

"Sanat-ı İlahi" tabirinde uluhiyet ve sıfatlarını anlayacağız, "sanat-ı Rabbaniye"de ise rububiyetin esasları olan tedbir, terbiye ve talimi anlayacağız vesselam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...