Block title
Block content

"Sâni-i Hakîm ve Nakkaş-ı Alîm, şu âlem sarayını müştemilâtıyla beraber bedi' bir surette yaptıktan sonra, cüz'î ve küllî, cüz ve küll herşeye bir model hükmünde bir nizam-ı kaderî ile..." ilk yaratılış mı yoksa her an yaratılmalar mı kast ediliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Öyle de, Sâni-i Hakîm ve Nakkaş-ı Alîm, şu âlem sarayını müştemilâtıyla beraber bedi' bir surette yaptıktan sonra, cüz'î ve küllî, cüz ve küll her şeye bir model hükmünde bir nizam-ı kaderî ile bir miktar-ı muayyen vermiştir. İşte, bak, o Nakkaş-ı Ezelî, her bir asrı bir model yaparak mucizat-ı kudretiyle murassâ, taze bir âlemi ona giydiriyor. Her bir seneyi bir mikyas ederek havârık-ı rahmetiyle musannâ, taze bir kâinatı o kamete göre dikiyor. Her bir günü bir satır yaparak dekaik-i hikmetiyle müzeyyen, mücedded mevcudatı onda yazıyor."(1)

Modelden maksat, kâinattaki değişmeyen sabit kanun ve kurallardır. Zaten kâinattaki bütün sistem ve düzenlerin hepsi, bu İlahi âdet ve kanunlarla kaimdir. Mesela, ruhun baki olup insan cesedinin altı ayda bir tazelenmesi, her sene baharın icadı ve ifnası hep bu İlahi kanunlar üzerine bina ediliyor.

Kâinatta mükemmel bir dengenin, harikulade bir ölçünün ve çok ince bir dağıtım mekanizmanın işlediğine bütün fen ilimleri şahittir.

Mesela, güneş ve onun yörüngesinde dönen gezegenler, öyle bir ince hesap ve ölçü içinde dönüyorlar ki, zerre miktar o ölçünün dışına çıksa, bütün kâinatın nizamı ve sistemi yerle yeksan olacak.

İnsan şu kâinatın küçük bir misali geniş bir modeli olmasından, insanın vücudunda da öyle bir gelir gider dengesi vardır ki, bu denge bozulduğunda insan hayatı söner. Yani kâinat üstünde görünen denge, ölçü ve dağıtım mekanizması, aynı şekilde insanda da vardır. İnsanın yemek yemesi vücudun bir geliri iken, o yemeği enerji olarak vücutta kullanılması bir giderdir ve gelir-gider bir denge üzerine devam edip gider.

İnsanda ve kâinatın suretinde görünen sistem ve düzen denge modeli üzerine oturtuluyor. Yani sistem suret iken denge kanunu ise, bu suretin ruhu hükmünde olan sabit modeli oluyor.

(1) bk. Sözler, On Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...