"Sâniin ilminde plânları ve programları ve mânevî miktarları bulunan eşyayı, emr-i 'Kün Feyekûn' ile adem-i zahirîden vücud-u haricîye çıkarır." Burada “zahiri adem” deniliyor, ne demektir?

Soru Detayı

kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette Sâni'in ilminde plânları ve proğramları ve manevî mikdarları bulunan eşyayı, "Emr-i Kün Feyekûn" ile adem-i zahirîden vücud-u haricîye çıkarır. Risale-i Nur - Şualar(24 Ademden vücudu hariciye çıkarır denilmemiş . ademi zahiri denilmiş acaba zahir adem ne demek acıklarmısınız

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eşyanın icadı, ya ademden olur ya terkib suretinde sair anasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer bir tek zata verilse, o zaman onu bazen o zatın her şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti bulunacak. Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücut-u ilmîleri bulunan eşyaya-vücut-u haricî'yi ve zâhir bir ademden açmak için, bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir satır göze göre veya fotoğrafın ayinesindeki sureti kağıt üstü nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette Saniin ilminde planı ve proğramları ve manevi mikdarları bulunan eşyayı, 'Emr-i Kün Feyekûn' ile adem-i zahirîden-u haricîye temizir."

"Eğer mühendis ve terkib suretinde olsa ve hiçten, ademden icad etmeyip belki de anasırdan ve etraftan toplama yapan yapsa; yine nasılki bir taburun istirahat için bir tarafa dağılmış olan efradlarının bir boru sadasıyla toplanmaları ve muntazam bir vaziyete girecekler ve sevkiyatı teshil ve o vaziyeti içerir hususunda, bütün ordu kendi kumandanının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde olduğu ..."(1)

Buradaki “zahir” ifadesi gerçek ve mutlak anlamda yokluk diye bir şeyin olmadığını vurgulamak için kullanılıyor. Yokluk tabiri vücud-u ilmi ile vücud-u maddi arasındaki nüansı ifade etmek kullanılıyor. Aslında her şey İlahi ilimde malumat olarak vardırlar bu açıdan eşya mutlak yoktur denilemez. Ama maddi olarak henüz yaratılmadıkları için de maddi anlamda da yokturlar.

Eşyanın İlahi ilimden maddi aleme intikal etmeleri İlahi kudretin bir dokunuşu ile gerçekleşmektedir. İşte ilimden maddi aleme intikal etme süreçlerini Üstad “zâhir bir ademden” ifadesi ile tabir ediyor. Yani hiçlikten değil var olan bir alemden başka bir aleme intikal ediyorlar, bu da bir dokunuşla oluyor diyor.

Zahiri yokluk eşyanın mutlak anlamda yok olmadığının ifadesi oluyor.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...