Sarayın ve müştemilatının yaratılmasının ve bekasının temel gayesi olarak; "Yaver-i Ekrem’in varlığı ile ahalinin onu dinleyip itaat etmesi" gösteriliyor. Bu âlemin Allah’a bakan veçhesi, en mühim maksat ve gayesi değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu kâinat kitabının yazılmasındaki esas maksat, onu yapan ve yaratan Zât’ın tanınmasıdır. Peygamberler bu kitabın doğru okunması için gönderilmişlerdir. Eğer o muallimler gönderilmese bu kitap anlaşılmayacak, doğru okunmayacaktır. Nitekim, kâinatı yanlış okuyanlar, kendilerini “putlara, zamana, maddeye, evrime,” vermek suretiyle doğru yoldan sapmışlardır.

Kâinat kitabının muallimsiz olmasıyla, muallimin dinlenmemesi aynı neticeyi doğurur. Her iki halde de o kitaptaki manaları kimse okumamış olur ve bu kâinatın varlığına son verilir. Kâinat fabrikası, faaliyetini bu sapkınlar için sürdürmez.

Kıyametin kâfirlerin başına kopacağı gerçeği, On Birinci Söz'deki bu temsilde aklı ikna edecek şekilde çok güzel ortaya konulmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...