Şatahat gibi hâller Üstad Hazretlerinde görülmüş müdür?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şatahat; mânevi sarhoşluk, kendinden geçer bir hâle gelmek ve böyle istiğrak hâlinde iken söylenen müvazenesiz sözler gibi anlamlara gelir.

Şatahat; tarikat ve tasavvuf mesleğinin seyrü sülûk hengamında görünen özel bazı hâlleridir. Kemal değil, nakıs bir haldir. Kişinin kabiliyet ve istidat darlığından ortaya çıkar. Ya da Allah’ın bir isminin cezbesine kapılıp sair isimlerini görememe halinin bir neticesidir. Bundan dolayı velayet-i kübra ve veraset-i nübüvvet olan sahabelerde ve onları takip eden asfiya ve muhakkik-i evliyalarda bu hâller görünmez.

Mesela, Şah-ı Nakşibend, Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani, İmam Gazali gibi zatlarda da bu hâller yoktur.

Risale-i Nur mesleği ve Üstat, velayet-i kübra ve veraset-i nübüvvet mesleğinde olduğu için, şatahat ve sekir gibi nakıs ve kusurlu hâller görünmemiştir. Bu gibi hâller daha çok tarikat berzahında giden velayet-i suğra sahibi evliyalarda görülmüştür.

Üstat hem meslek olarak hem de kabiliyet açısından istikamet ve muvazene içinde hareket etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hudabin71033
allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...