Block title
Block content

"Şayet zaman-ı mazi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i şeriatla davet olunsam; neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim." ifadelerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey paşalar, zabitler! Bütün kuvvetimle derim ki:"

"Gazetelerde neşrettiğim umum makalâtımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mazi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i şeriatla davet olunsam; neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim."(1)

Üstad Hazretleri; benim makalelerimde kaleme aldığım İslam’a ve imana dair hakikatler, evrensel ve bütün zamanlarda geçerli olan hakikatlerdir. Faraza beni Asr-ı saadete davet etseler, aynı hakikatleri yine aynı ile ifade ederim. Fark sadece ifadenin üslubunda olur. Yani o zamanın edebi üslubu ile aynı hakikatleri ilan ederim diyerek, Asr-ı saadete olan bağlılığını bu suretle ifade etmiş oluyor.

Özet olarak Üstad Hazretleri; Asr-ı saadet ruhunu, bu zamanın ilcaatine ve modasına uygun bir dil ile ifade ediyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...