"(Şeair) nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir." deniyor. Hangi şeair şahsi ibadet olan namaz, oruç veya hacdan mühim olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeaire dair olan sünnetler İslam’ı ve ümmet-i Muhammedi temsil eden sembol ve alamet olan sünnetlerdir. Bir bayrağın bir ülkeyi temsil etmesi gibi, şeaire dair sünnetler de İslam milletinin sembolü ve temsili alametleridir.

Bunlara tesettür, sarık, selam, kelime-i şahadet ve kelime-i tevhit, namaz tesbihâtı ve tesbihatın kelime ve kelamları, oruç, iftar ve sahur, besmele, Fatiha ve İhlâs, cami, cemaatle namaz, cuma, minare, ezan ve kamet, hutbe gibi ibadetleri örnek olarak verebiliriz.

Mesela, İslam toprakları içinde olan bir beldede ezan okunmaz ise, oraya harp ilan edilir. Tıpkı Türkiye topraklarındaki bir kasabaya Yunan bayrağı çekmenin savaş sebebi olacağı gibi. O beldede kimse farz namazlarını kılmasa, oruçlarını tutmasa, top yekün oraya savaş ilan edilmez, ama ezan okunmadı mı savaş ilan edilir. Demek ezan şahsi farzlardan daha önemli bir yer tutuyor ki, savaş sebebi oluyor.

Şeair, adeta hukuki umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mesul olur.

Bu noktadan mevzuyu değerlendirdiğimizde, bunları yapmakta herhangi bir gösteriş söz konusu olamaz. Nafile nevinden de olsa tüm İslam alemini alakadar ettiği için, şahsi farzlardan daha fazla ehemmiyet arz etmektedir.

Çünkü umumun hukukunun yanında, şahsın hukuku o kadar kıymet ifade etmemektedir. Her ne kadar şahsi ubudiyetin Cenab-ı Hakk'ın katında ayrı bir ehemmiyeti olsa da umumun hakkı noktasından değerlendirdiğimizde, umumun hakkı ağır basmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...