SEBEB

Bu dünyada hikmet hâkimdir. İlâhî ilimle takdir edilen ve yine ilâhî irade ve kudretle yaratılan “sebepler” âleminden, “müsebbepler,” yani neticeler çıkarılmakta ve insanlar sebeplere gönül vermekle, onları aşmanın ve neticeleri Allah’tan bilmenin imtihanını vermektedirler.

“Bütün zahirî sebebler yalnız birer perdedirler; icadda da hiç tesirleri yoktur.” (Şualar)

Anne ve baba birer sebep; çocuk ise müsebbepdir. Ve Allah, o çocuğu bu sebeplerle yaratıp dünyaya gönderen Müsebbibü’l-Esbabdır.

Bir ağaç da tıpkı bir anne gibi kendi içinde olup bitenlerden habersizken üstünde meyveler boy gösterir. İnsanın diline göre tat, gözüne uygun renk, bedenine faydalı vitaminlerle dünyaya gelen o meyve, bütün bunlardan habersiz ve insanı tanımaktan uzak bir ağacın eliyle yaratılmıştır. Ağaç bu haliyle yalnız zahirî bir perdedir; meyvenin yaratılmasında bir tesire sahip değildir.

Bak: Daire-i esbab

Yükleniyor...