Block title
Block content

Sebeplerin yaratılmasında, sadece medar-ı şikayet olabilen işlere dikkat çekilmesinin sebebi ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, sebeplerin vazedilme nedenleri çoktur; insanlardan gelecek şikayetlere perde olmaları bu nedenlerden sadece birisidir.

İkincisi, bahsedilen yerde sebeplerin bu boyutu çok güzel ve geniş bir şekilde izah ediliyor ve konunun siyak ve sibakına tam mutabık bir anlatım tarzı... Yani konu bütünlüğüne uygun bir izah ve anlatım oluyor.

Üçüncüsü, hayırlı ve güzel şeylerde şikayet ve şekva gibi menfi şeyler olmadığı için, ayrıca bunların sebeplerinden bahsetmek fuzuli olur. Zaten nimet ve hayrın sebepleri zayıf ve şeffaf yaratılmışlar, hatta adeta sebepsiz gibi icat olunuyorlar ve kudret onların arkasında çok net görünüyor. Bunun sebeb-i hikmeti; insanlar bu güzellikleri ve hayrı sebeplerden bilmesinler ve daima şükretsinler içindir.

Yani zahiren şerli gibi duran şeylerde şikayete maruz kalmamak için İlahi sıfatlar ne kadar gizleniyorsa, hayırlı ve güzel şeylerde de o derece zuhur etmek istiyorlar, diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...