Block title
Block content

"Şecere-i hilkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbabtan üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem'edip dikenli bir şecerenin a'zâlarına uygun bir gömleği dikemez." Bu bağlamda yapay kaktüsü nasıl düşünmek gerekir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yapay kaktüs ile hayatlı orijinal kaktüs arasında kıyasa gelmeyecek kadar fark bulunuyor. Bu yüzden ikisini mukayese etmek ve sonra "Bak, insan da bir benzerini yapabiliyor." demek, çok basit ve komik bir iddia olur.

Bütün insanlar bir araya gelse bir kaktüsün canlı gömleğini yapamaz ve dikemez; burada ifade edilen budur. Yoksa kötü ve yapay bir taklidini yapamaz denmiyor...

"Şecere-i hilkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbabtan üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem'edip dikenli bir şecerenin a'zâlarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki, Sâni'-i Hakîm her şeyin neması zamanında pek muntazam, cedid ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hulleleri kemal-i sür'at ve sühuletle yapar, giydirir."(1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lasiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Lasiyyemalar | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 788 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...