Block title
Block content

Sedd-i Zülkarneyn, Çin Seddi, tarihte bilindiği gibi Türklerin istilasında kurtulmak için yapılmıştır. Çin Seddi, eğer o sed ise, bu seddin yapılmasına sebebiyet veren Türk kavimleri, dolayısıyla Ye'cüc ve Me'cüc olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çin Seddi, mazlum kavimleri zalim kavimlerin tasallut ve hücümundan muhafaza etmek için yapılmıştır. Ve bu zalim kavimlerin içinde de bir çok millet mevcuttur. Türkler, 731 de İslamiyeti kabul etmiş ve bin yıldan fazla İslamiyete bayraktarlık yapıp, İslamiyeti dünyanın dört tarafına neşr etmişlerdir. Bunların Ye'cüc ve Me'cüc diye gösterilmesi, İslamiyete çok büyük zarar verebileceği kanaatindeyiz.

Her toplum içerisinde kötüler de vardır, iyiler de.. Bir kaç dinsiz ve imansız zalim yüzünden bir topluluk kötülenmez. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmek olmalı, ayrıştırıcı değil, birleştirici bir tablo çizmeliyiz. Bunun yanı sıra "Her günahkâr kendi günahının cezasını çeker. Kimse kimsenin günahını yüklenmez." (Fatır, 35/18; En'am, 6/164) ayeti, konumuz açısından önem arz etmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yecüc ve Mecüc Ahir Zamanda Ortaya Çıkacaktır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...