Block title
Block content

"Seferberlikte vazifeperver nefer talime ve cihada dikkat eder erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki; onu beslemek,.. devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihaddır." İzahı nasıldır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beşinci Söz'ün ana teması; dünya işleri namaza engel olabilir mi? Rızık için çalışmak ne zaman ibadet olur, ne zaman ibadete engel teşkil eder?

"İşte, ey tenbel nefsim! O dalgalı meydan-ı harp, bu dağdağalı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise, cemiyet-i beşeriyedir. Ve o tabur ise, şu asrın cemaat-i İslâmiyesidir. O iki nefer ise: Biri, ferâiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebâiri terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttakî Müslümandır. Diğeri, Rezzâk-ı Hakikîyi itham etmek derecesinde derd-i maişete dalıp ferâizi terk ve maişet yolunda rastgelen günahları işleyen fâsık-ı hâsirdir. Ve o talim ve talimat ise, başta namaz, ibadettir. Ve o harp ise, nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise, birisi hayatı verip beslemektir; diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır, Ona tevekkül edip emniyet etmektir."(1)

Seferberlik ve harp meydanı, şu içinde yaşadığımız kararsız ve fani olan dünya hayatıdır ki, kimse konumunu muhafaza edemiyor. Ordu, insanlığın toplumsal yaşamıdır. Tabur ise, bu toplumsal yaşamdaki İslam cemaatine işaret ediyor. Vazifesine düşkün asker, dinin farzlarını yapıp günahlarından kaçınan mümin ve mütttaki insanları temsil ediyor. Acemi ve nefsine düşkün asker ise, dünya hayatına ve geçim derdine düşüp dini vazifelerini unutan günahkar insanları temsil ediyor. Talim, dinin farzları iken cihat da nefis ve şeytan ile mücadele etmeyi temsil ediyor.

Erzak ve tayinat ise, insanın dünyadaki nasibi ve geçimliğidir ki Allah Kur’an da buna ben kefilim diyor. Öyle ise sırf geçim derdine düşüp dini emirleri unutan birisi, bir cihetle Allah’ı itham edip hal dili ile Allah’a hakaret etmiş oluyor. Yani "sen beni besleyemezsin, ben kendi çabam ile kendimi beslerim, bu yüzden senin emirlerine vakit ayıramam" demek oluyor ki bunun azabı ve cezası çok ağırdır.

İnsanı besleyen, hasta olsa iyileştiren Allah’tır; insanın bu dünyadaki asıl vazifesi ibadet ve kulluktur. Öyle ise asıl vazifeyi bırakıp Allah’ın vazifesi altına girmek tam hıyanettir.

(1) bk. Sözler,  Beşinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4979 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...