"Seferberlikte vazifeperver nefer talime ve cihada dikkat eder erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki; onu beslemek,.. devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihaddır." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beşinci Söz'ün ana teması; dünya işlerinin namaza engel olmadığıdır.

Temsildeki seferberlik ve harp meydanı, içinde yaşadığımız kararsız, dağdağalı, kederli, fani şu dünya hayatıdır ki, kimse elindekini muhafaza edemiyor.

Ordu, içtimaî hayattır.

Vazifesine düşkün asker ise, farzlarını yapıp günahlarından kaçınan mümin ve mütttaki insanları temsil ediyor.

Acemi ve nefsine düşkün asker ise, sadece dünya hayatına hasr-ı nazar edip, geçim derdine düşen ve vazifelerini unutan günahkâr insanları temsil ediyor.

Talim, başta namaz olmak üzere farz ibadetleri, cihad ise nefis ve şeytan ile mücadele etmeyi temsil ediyor.

Erzak ve tâyinât ise, insanın dünyadaki nasibidir ki, O da Allah’ın takdirine bağlıdır. Allah kulunun yaşaması için gerekli olan rızkına kefildir. Cenâb-ı Hakk’a tevekkül etmeyen ve kısmetine razı olmayan kişi, kaderi tenkit ve Rabbini itham etmiş olur.

“... Maahâzâ Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Öyle ise kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel, Allah’ın davetine icabet et.”(1)

İnsanı yaratan, onu bütün nimetleriyle besleyen, hasta olunca şifa veren Allah’tır; insanın asıl vazifesi ise, kulluktur. İnsan vazifesini yapıp, vazife-i ilahiyeye karışmamalıdır.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...