Şeffaf olan şeylerin misal alemine bir pencere olmasını nasıl anlamalıyız? Şeffaf şeylerle misal alemine girmek nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dikkat, yoğunlaşmak, bir noktada fena bulmak, bir şey üstüne nazarları teksif etmek gibi tabirler bu meseleye işaret eder. İnsan ne üzerinde yoğunlaşırsa, hangi noktada fena olursa o şey üstünde ihtisas ve maharet kazanır. Bu, Uzak Doğu kültüründe meditasyon şeklinde tarif ediliyor.

Meditasyon, kelime anlamıyla "derin düşünme" anlamına gelen terimdir. Mistik ve tasavvufi anlamıyla "kişinin iç huzuru, sükunet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına imkan veren, zihnini denetleme tekniklerine ve deneyimlerine verilen ad" olarak tanımlanır. Her kültürün farklılığı yanında ortak ve benzer noktaları da vardır.

Sufilere göre, sıradan günlük bilinç otomatiktir ve seçiciliği yoktur. Bu sıradan şuuru “derin uyku” ya da “körlük durumu”, yani dünyanın gereksiz işleri ile aşırı ilgilenme olarak tanımlarlar. Yani insanlar dünyanın sıradan maddi cihetine öyle ülfet ve ünsiyet etmişler ki, bu dünya örtüsünün altındaki diğer boyutları fark edemiyorlar. Üstad Hazretleri maddi alemi mana aleminin üstündeki tenteneli perde şeklinde tarif ediyor. Ama bu perde dikkatsizlik ve maddi hayata otomasyon yüzünden kalın ve arkasını göstermeyen bir örtü şeklini almıştır. İşte bu örtüyü delip metafizik alemlerle irtibata geçmenin yollarını tarih boyunca insanlar aramışlardır.

Sufilerin zikir aritmetiği bu şuur otomasyonunu kırıp, şuuru metafizik alemlere tevcih etme çabasıdır. Uzak Doğu kültüründeki garip riyazetler ve fakirizmin değişik metotları hep bu şuur madde savaşının araçları konumundadır. Lakin bu savaşı kazanmak hak bir vasıta, hak bir amaçla mümkündür. İslam dini haktır, öngördüğü araçlar da hak araçlardır.

İşte Üstad Hazretlerinin ifadesiyle, şeffaf şeylerin misal alemine açılan bir kapı olmasını bu hak araçlardan bir araç olarak anlayabiliriz. Tıpkı hipnoz seanslarında bir takım aletlerin kullanılması ile bilinç altına inilmesi gibi insan da bir aynaya dikkat ile bakarak misal alemine bir kapı açabilir.

Burada esas olan şeffaf şeyler değil, zihnin bir manaya teksif olması ve oradan başka boyutlara intikal etmesidir. Şeffaf şeyler, bu işte sadece bir araç ve vasıtadırlar. Özetle, şeffaf şeylerde rüyaya dalmak ve misal alemine geçmek şeklinde anlayabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...