Block title
Block content

"Şefkat, Allah’a götürmede ve ulaştırmada aşktan daha keskin, daha parlak bir vasıtadır. Aşkın çok riskleri ve tehlikeleri var." diyor Üstadımız. Şefkatin aşktan daha tesirli oluşunu biraz daha açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın mahiyetindeki cüzi şefkat Allah’ın külli şefkatine açılan bir pencere gibidir. İnsan bu cüzi şefkati ile kıyas yapıp, külli şefkate intikal ediyor. İnsandaki bu cüzi şefkat olmasa idi, insan hiçbir zaman Allah’ın külli şefkatini anlayamayacaktı.

Şefkat, aşk gibi sebeplere insanı yapıştırmıyor, az bir şuur ve iman ile Allah’a isal edebiliyor. Ama aşkta bu hassasiyet yoktur. Aşk, hidayet ve iman ile iyi terbiye dilmez ise, insanı sebeplere yapıştırıyor ve kurtulması da kolay olmuyor. Mecazi aşktan İlahi aşka gidenlerin çok az olması ve çok aşıkların mecazi aşklarda boğulması bunu ispat ediyor.

İnsanın kendi yavrusuna olan şefkati, Allah’ın sonsuz şefkatinin zayıf bir tecellisidir. Lakin sonsuz şefkate intikal etmede bir damla şefkat, bir damla aşktan daha keskindir. Mesela, yavrusuna çok şefkatli bir anne ile kalbinde aşk ateşi ile yanan bir aşığı nazara alalım. Aşık hiçbir zaman fedakarlık ve samimiyet noktasından anneye yetişemez. Evladı annesine haksızlık etse, hatta zulmetse, anne yine evladına şefkat eder. Ama aşık adam maşukundan az bir sille yese, hemen nazlanır ve küser. Bütün aşıkların maşukundan şikayetçi olması ve bu yüzden inlemesi, meselemizi ispata kafidir. Hatta İlahi aşk ile boyanmış evliyalarda bile naz ve şatahat halleri görünmüştür. Ama şefkati esas alan büyük evliyalarda böyle naz ve şatahat halleri görülmemiş.

Hem bu mesele ilmi ve akli bir mesele olmadığı için, hissiyatı ve şefkati Üstad Hazretlerine tevafuk etmeyen birisinin bu meseleyi dört başı mamur bir şekilde idrak etmesi mümkün ve kabil değildir. Sararmış otlara bile şefkat edip ağlayan bir Üstad'ın, şefkatteki derecesini ve neyi kast ettiğini anlamak kolay olmasa gerek. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...