Block title
Block content

"Şefkat, bir iksir-i nuranîdir, aşktan çok keskindir. Çabuk Cenâb-ı Hakka vüsûle vesile olur." cümlelerini yorumlar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İzah ve açıklaması, Sekizinci Mektub'un devamında yapılmştır. Şöyle ki: "şefkat, aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvî ve nezihtir." denildikten sonra, delil olarak da şunlar ifade edilmektedir:

1. Şefkat pek geniştir. Bir zat, şefkat ettiği evlâdı münasebetiyle, bütün yavrulara, hattâ zîruhlara şefkatini ihata eder ve Rahîm isminin ihatasına bir nevi aynadarlık gösterir.

"Halbuki aşk, mahbubuna hasr-ı nazar edip her şeyi mahbubuna feda eder. Yahut mahbubunu îlâ ve senâ etmek için başkalarını tenzil ve mânen zemmeder ve hürmetlerini kırar. Meselâ biri demiş: 'Güneş mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor; görmemek için bulut perdesini başına çekiyor.' Hey âşık efendi! Ne hakkın var, sekiz İsm-i Âzamın bir sahife-i nuranîsi olan güneşi böyle utandırıyorsun?"(1)

2. Şefkat hâlistir, mukabele istemiyor, sâfi ve ivazsızdır. Hattâ en âdi mertebede olan hayvânâtın yavrularına karşı fedakârâne, ivazsız şefkatleri buna delildir.

Halbuki aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir.

3. Şefkat bütün envâıyla lâtîf ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise, çok envâına tenezzül edilmiyor.
On Yedinci Lem'a'nın, On Üçüncü Notasında, şefkat: halis muhabbet diye tanımlanmıştır. Şöyle ki:

"Hattâ hâlis muhabbet, fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu hâlis muhabbete tam mânâsıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler, o sırr-ı şefkatle, evlâtlarına karşı muhabbetlerine bir mükâfat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil; ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken, yavrusunu itin ağzından kurtarmak için-Hüsrev'in müşahedesiyle-kafasını ite kaptırır.

İşte bu şekllde, halis ve ivazsız bir muhabbet, elbet'te sebeplere takılıp kalan aşktan daha ziyade, ve daha kolay bir şekilde Allah'a giden bir vesile olur."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Sekizinci Mektup

(2) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 10.050
Word indir Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

k.toprak
Burdan şu sonucada ulaşabilirmiyiz Bizler mevcudata karşı şefkatli olduğumuzda Allah'a ulaşmanın bir yönünümü gerçekleştiriyoruz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mevcudata karşı şefkatli olmak, şefkat esasının hayata geçirilmesi olduğu gibi Rahim ismine de vusul oluyor. Zaten esas olan İlahi ahlak ile ahlaklanıp Allah'ın isimlerini hayatımızda yaşamamızdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...