Block title
Block content

Sekizinci Söz'deki temsilin, suhuf-u İbrahim'de aslının bulunduğu yazılmış. Bu ve diğer peygamberlere gelen suhuflar günümüze ulaşmış mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sekizinci Söz'deki ve ona mümasil sözlerdeki bazı temsilat ve hikâyeciklerin Suhuf-u İbrahim’de mevcut olduğu Fihrist Risalesi'nde ifade edilmektedir.

Gerçi eski kitap ve suhuflar ekseriyetle tahrif edilmişler. Ancak bazı yerlerine lihikmetin müdahale edilememiş. Bunlar ise zamanımıza kadar kâh rivayeten ve kâh da yazıyla bir şekilde intikal etmiştir.

Tevrat, İncil ve Zebur’un tahrif olmalarına rağmen, yüz on dört ayeti Hüseyin-i Cisri (Rh) Risale-i Hamidiye'de zamanımıza kadar intikal ettirmiştir.

Peygamber Efendimiz ise (asv) eski kitapların ve dinlerin ittifaklı noktalarını tasdik ve ihtilaflı noktalarını tashih etmiştir. Buna binaen Resulu kibriya (asv) hadislerinde eski kitaplardan, dinlerden ve ümmetlerden bahsetmiştir. İslam alimleri ise, bunları nazar-ı itibara alarak bilgileri bize kadar intikal ettirmişlerdir.

Mesela; Abdülaziz Münziri (1185-1250) Mısırlı mühim bir zat; ET-TERĞİB ve TERHİB isimli yedi sekiz ciltlik hadis kitabında; Suhuf-u İbrahimle alakalı şu hadisi şerifi nakletmektedir:

“Suhuf-u İbrahim baştan sonra temsil, hikaye ve misallerden ibarettir.”

Bu hadisi şerife göre Sekizinci Söz'deki temsilin suhuf-u İbrahim’le alakası da ortaya çıkmış oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...