Block title
Block content

"Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum." ile "Yetmiş üç sene, yüzde doksan adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın." cümlesini nasıl bağdaştırabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı..."(1)

Bu cümlelerde ifade edilen elem ve sıkıntılar hakikattir.

"Ey nefsim! Yetmiş üç sene, yüzde doksan adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın. Daha hakkın kalmadı."(2)

Bu ifadeler ise izafi ve görecelidir. Yani sana bana göre fakru zaruret olan bir durum, Üstad Hazretleri gibi gönlü tok, yüzü ahirete çevrilmiş insanlar için, gayet zengin ve bolluk olarak telakki ediliyor.

Bu zamanın aç gözlü ve doymak bilmeyen insanları oturdu mu Üstad'ın bir hafta da yediğini bir öğünde yiyor. Bu zamandaki bir kişinin dolabındaki elbiseleri ile yirmi Said Nursi ömür boyu giyinebilirken, Said Nursi Hazretleri bir iki yamalıklı elbise ile nerede ise bir ömür tüketmiş ve bunu zenginlik olarak kabul ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Tahliller (Eşref Edip)

(2) bk. age., Gelenlerle Ne Konuşurdu?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...