Block title
Block content

"Seksen Said’den telhis ile tezahür etmişim. Onlar müselsel şahsî kıyametler ve müteselsil istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana beni fırlatmışlar." Bu ifadeleri Reenkarnasyona delil getirenler olmuştur diye duydum, doğru mudur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Reenkarnasyon, insanın öldükten sonra, ruhunun başka bir bedene girerek hayatını orada devam ettirmesi ve olgunlaştırması fikridir. Eski tabir ile “tanasüh”, yeni tabir ile “ruh göçü”, felsefi tabiri ile “reenkarnasyon”, bir mitolojidir. Yani her toplum ve milletin bazı kesimlerinin tarihi kökeninde, farklı isimler altında inandığı ve yaşatmaya çalıştığı bir efsanedir.

Toplumlardaki  bu inanç,  insanın fıtratında var olan ebedi yaşama arzusunun ve ölümle yokluk ve hiçliğe gitmekten kurtulmanın çırpınışları ve bir tatmin olma şeklidir. Yani bu gibi inançlarla kendilerine bir çeşit ebediyet kazandırmaya çalışıyorlar.

İkinci, yeni bir hayatı kabul etmeyip, böyle bir fikre sapmadaki faktör ise; dünyaya ve içindekilere olan ülfet ve ünsiyetleridir. Dünya ve içindekilerinden ayrılmak ve bir daha görememek düşüncesi onu çaresiz kılıp, böyle hurafelere sevk ediyor. Reenkarnasyon düşüncesini  hem akıl, hem de Kur'an açısından değerlendirecek olursak, ikisi de cevaz vermez. 

Öncelikle İslam’a göre reenkarnasyon fikri küfürdür.  Kur’an'ın üçte ikisi ölümden sonra ikinci ve yeni bir hayattan bahsediyor. Kur’an  kesinlikle reenkarnasyon  düşüncesini kabul etmiyor. Şu ayet, bunu açıkça ilan ediyor: 

"Nihayet, onlardan birine ölüm gelip çattığında, "Rabbim, der, lütfen beni  geri gönder. Ta ki, boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım." Hayır! Onun söylediği bu söz laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar  bir berzah vardır." (Muminun, 23/99 ve 100)

Akıl açısından bakacak olursak; tenasüh fikrinin tutar bir yanı yoktur.

Mesela, tenasüh inancına göre ruhlar cevherdir ve sayısı sabittir. O zaman ruhların sayısında  bir artış olmaması gerekir. Dünyanın her döneminde nüfusun aynı olması lazım gelirdi. Halbuki nüfus sürekli artış gösteriyor. Bir asır öncesi nüfus, bir milyar; bir asır sonra altı milyar oluyor. Reenkarnasyona göre bu bir çelişkidir.

Yine eski tarihlerde büyük işler yapmış peygamberler, evliyalar, alimler, filozoflar, bilim adamları şimdi kimin bedenindedirler ve  neden varlık gösteremiyorlar. Mesela, İki Cihan Serveri Hazreti Muhammed (s.a.v) acaba hangi bedende, neden o haşmetli ruhu tezahür etmiyor?..

Yine anne ve babadan çocuğa geçen irsiyeti ne ile izah edeceğiz? Zira, aralarında kopmaz bir bağ vardır. Burada, sadece cismani bir irsiyet değil, ruhi irsiyet de vardır. 

Ruh başka bedene geçtiğinde, neden geçmişini tamamen hatırlamıyor. Şayet hatırlıyorsa, neden herkeste sabit olmuyor da sadece ruh hastaları tarafından iddia ediliyor.

 Ruh, bedeni kendi mi seçiyor? Seçiyorsa, bunu hangi ölçüler ile seçiyor? Seçme durumunda en iyisini istemez mi?  Buna benzer çok çelişkiler reenkarnasyonun batıl olduğunu ispata kafidir.

Böyle sapkın ve batıl bir fikri Üstad hazretlerine tatbik etmek ve bunu savunmak küfürdür, dinsizliğe kapı açmaktır. Böyle şarlatan bir fikri ancak cahil veya art niyetli birisi savunabilir

Şahs-ı manevi manevi bir makamdır, her dönemde onu temsil eden zatlar çıkabilirler. Mesela Osmanlı tahtı bir şahsi manevidir, her asırda bu makam devam etmiştir. Lakin her asırda bu tahta başka birisi oturmuştur. Şimdi biz kalkıp "Osman Gazi ruh göçü yaparak Fatih Sultan Mehmet Han dönemine kadar gelip İstanbul’u onun suretinde fetih etmiştir." dersek, direkt imandan ve İslam’dan çıkmış oluruz. Böyle bir safsatayı savunmak küfürdür. Manevi makamların sürekli olması, o makamları işgal edenlerin sürekli olmasını gerektirmez.

Ayrıca Üstad Hazretlerinin ifadesi bedenin dünya içindeki tekamülüne bir işarettir. Yoksa bu ifadelerin ruh göçü ile uzaktan yakından bir ilgi ve alakası yoktur. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

greatweb
Gerçekten bunu ortaya atan insanın ya aklı ya da vicdanı yok. Ya da her ikisi birden yok. Yani gülmekten kendimi alamadım. Böyle abes ve saçma bir fikir ortaya atılıp nasıl Üstad'a yakıştırılıyor? Üstelik de bütün hayatını bu tür saçma sapan fikirlerin yayılmasını engellemeye çalışan birisine bu tür bir yakıştırmayı yapan kişinin aklı yerinde değildir. Hayır, belki edebiyattan anlamıyodur sözü anlamamış olabilir ama böyle bir hükme varmadan insan hiç mi araştırmaz bu zat hayatının amacı olarak ve kitaplarda neyi gaye edinmiş diye. Gerçekten inanılmaz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...