Block title
Block content

"Selaniklilerin istibdad-ı mutlakları, serbest fırkalarla kırılmasına yardımım olmasın diye beni herkesten tecrid ettiler." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Selaniklilerin istibdad-ı mutlakları" ifadesi, o dönemin hakim muktedirlerini ifade eden bir ifadedir. Mustafa Kemal’in Selanikli olmasından kinaye bir ifadedir. Milli Şefler döneminde mutlak bir istibdat vardı ve muhalefete göz açtırılmıyordu.

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan siyasi bir partidir.

Ali Fethi Bey, Paris Büyükelçiliği’nden dönüşünde Mustafa Kemal’in önerisi ve onayıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu (12 Ağustos 1930). Programında, partinin cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve lâiklik ilkelerine bağlı olduğu vurgulanıyor, yabancı sermayenin ülkeye girmesinin özendirilmesi isteniyor, ekonomik yaşamda sürekli devlet müdahalesine karşı çıkılıyordu.

Mustafa Kemal’in böyle bir partiyi önermesi ve onaylaması göstermelik bir siyaset oyunuydu. Çünkü halkın fakir ve bitkin hâli ciddi bir muhalefet potansiyeli içeriyordu ve bu birikmiş ve sıkışmış gazın alınması için bir muhalefet partisi kurdurdu. Lakin bu parti gerçekten muhalefeti kendi bünyesinde toplamaya başlayınca partiyi kapattılar.

O dönemde en ciddi ve en yaygın muhalefet, Üstadımızın iman hareketi idi. Dolayısı ile Üstad'ın uzak bir vilayette, kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ köyünde tecrit edilmesinin asıl sebebi, muhalif bir partiyi destekleme endişesidir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...