Semada kulak hırsızlığı yapmaya çalışan şeytanların şahaplarla ve yıldızlardan atılan mancınıklarla tard ve def edildikleri belirtilmektedir. Kur'an âyetlerinde de açıkça bahsi geçen bu olay gök taşı yağmuru mudur?

Soru Detayı

Yılın belli dönemlerinde gök taşı yağmurları olduğuna göre, şeytanların belli dönemlerde kulak hırsızlığına çalıştığı söylenebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya imtihan formatında yaratıldığı için, dinin meseleleri "akla kapı açıp iradeyi elden almayacak" bir dozajda ve mahiyettedir. Dinin meseleleri, iradeyi elden alacak kadar açık olsa imtihan bozulmuş olur. Çok kapalı olsa akıl inanmakta zorlanır. Bu yüzden "İslam akla kapı açar iradeyi elden almaz." denilmiştir.

Bu yüzden kâinat, yani şu maddi âlem ahiret alemlerinin üzerinde tenteneli bir perde gibidir. Maddi eşya ve maddi sebepler, batini hakikatlerin üstünde bir kabuk bir örtü mesabesindedir. Asıl ve memba eşyanın iç yüzü ve kâinatın arkasındaki gaybi âlemlerdir. Zahiri ve maddi âlemler ise bu âlemlerden beslenen birer ince zar ve kabuk hükmündeler.

Maddi perdeye iman nazarı ile bakıldığında, o tenteneli perde kalkar ardındaki gaybi âlemler zahir bir şekle girer. Ama küfür ve gaflet nazarı ile bakılırsa, o perde kalın ve kesif bir şekle girip arkasındaki âlemleri göstermez bir şekle bürünür.

Kainattaki sebep sonuç ilişkisi de bu perdenin bir cüzü bir şubesi niteliğindedir. Yani Allah kâinatta sebepler eli ile iş görmeyi adetullah olarak tayin etmiş. Maddi âlemde meteor olan şey, gaybi âlemde meleklerin şeytanları taşlaması şeklinde olabilir, bu gayet makuldür.

Genel itibarı ile gök taşı yağmurlarını yılın belli dönemlerine tahsis etmek gerekmiyor. "Perseid meteor yağmurları" her ne kadar belli dönemlere mahsus olmuş olsa da onun dışında da gök taşı yağmurları bulunmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...