"Semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur’âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Avrupa medeniyeti maddi ve manevi terakki sayesinde hak ve kamil olan İslam’a yakınlaşacak ve onu kabul etmeye hazır bir hale gelecektir. Bu yakınlaşma sayesinde çok sayıda Hristiyan, İslam ile müşerref olacak ve oluyorlar.

Evet, Hristiyanlık din olarak tasaffi ede ede en sonunda İslam’a teslim olacaktır. Zira Hristiyanlık, tarihi süreci içinde bu tasaffi evrelerini birkaç defa yaşadı. Katı ve mutaassıp Katoliklik mezhebine karşı Protestanlık mezhebi huruç ederek birtakım hurafe ve dogma inançları parçaladı. Aydınlanma döneminin de etkisi ile Hristiyanlık hızlı bir şekilde din olarak tevhide doğru gidiyor.

Tabi, Hristiyanlık aleminin tasaffi etmesi hemen ve ani bir süre içinde olmayacaktır. Protestanlık mezhebi ile başlayan tasaffi süreci halen de devam etmektedir. Sosyal olaylar ve dönüşümler uzun vadeli ve sıkıntılı olarak devam eder; oldu bitti tarzında olmaz.

"Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur."(1)

Bu hadis bu sosyal dönüşüme işaret eden bir mucizedir.

Dinsizlik cereyanı, materyalist felsefeden beslenen komünist hareketidir. Bu dinsizlik hareketine, yani komünizme karşı İslam ile Hristiyanlık alemi ittifak sağlamışlardır. Dünyanın iki blok olduğu dönemde, bir tarafta dinsizliğin başını Rusya çekiyordu, diğer tarafta dinsiz olan komünizme karşı Amerika başı çekiyordu. Amerika o dönemlerde Rus ve komünizm tehlikesine karşı İslam ülkelerine çok yardımlarda bulunmuştur. Hatta bu tehlikeye karşı NATO paktını kurmuşlardır. Bütün bunlar İslam alemi ile Hristiyan aleminin, ittifak içinde dinsizliğe karşı mücadele ettiğinin vesikası hükmündedir.

Hazreti İsa (as)’ın herkesin gözü önünde gökten inip, insanlığa göstere göstere İslam ve Hristiyanlık ittifakını temin etmesi, imtihan ve adetullah kanunlarına uygun değildir. Bu sebeple Hazreti İsa (as) perdeli olarak nuzül edecektir. Onu herkes İsa (as) olarak bilmeyecektir.

Risale-i Nur'daki şu paragraf bu manayı açıkça ifade ediyor:

"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır."(2)

Risale-i Nur'a göre, Hazret-i İsa (as)’ın hem şahsı hem de şahs-ı manevisi ahir zamanda bulunacaktır.

Dipnotlar:

(1) bk. Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368.
(2) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

inkişaf
"Semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek." Burada ne İslamiyet nede Hıristiyanlık kast ediliyor.Sanki farklı bir din zuhur edecek gibi algılanıyor ifadeden.Burayı nasıl anlayabiliriz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Semâvî ve ulvî hâlis bir dinden maksat İslam dinidir. İslam dan başka bir din beklentisine girmek küfürdür. Çünkü İslam son dindir ondan başka din gelmeyecektir. Risale-i Nur külliyatını bütünü ile ele alırsan böyle bir düşünceye sapmanın imkansız olduğunu göreceksin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...