"Şems-i Hidâyet’ten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar! Ebu Hanife, Şâfiî, Ebu Bayezid-i Bistâmî, Şâh-ı Geylanî, Şâh-ı Nakşibend, İmâm-ı Gazâlî, İmâm-ı Rabbânî gibi milyonlar münevver meyveler veriyor." Bu isimler hakkında malumat verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî mezhep imamlarına ve büyük müçtehitlere örnek olarak alınmıştır.

Bayezid-i Bistamî, Şah-ı Geylanî ve Şah-ı Nakşibend ise büyük tarikat sahiplerine örnek olarak zikredilmişlerdir.

İmam-ı Gazalî Hazretleri hem felsefecilerin İslâm’a aykırı fikirlerini ilmen çürüten eserleriyle, hem de İhya-yı Ulum adlı eseriyle bütün Müslümanlara ilim ve ahlâk sahasında rehberlik etmesiyle meşhurdur.

İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin ise mücedditleri temsilen alındığını söyleyebiliriz. Kendisi aynı zamanda bir tarikat büyüğüdür, fakat onun mücedditlik vasfı daha önde gelmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...