"Şemsin cazibesi denilen bir kanun-u Rabbânî ile Mevlevî gibi, etrafında pek ağır olan cism-i arzı gezdiren bir hikmet, cazibe-i rahmet-i Rahmân ile ve incizab-ı muhabbet-i Şems-i Ezel ile bir cism-i insanı berk gibi Arş-ı Rahmân’a çıkaramaz mı?" izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şunu yapan bunu yapamaz mı?" ifadesi, daha ziyade aklın anlamakta ve idrak etmekte hazımsızlık yaşadığı soyut konuların akla tespit ve ispat ettirilmesi içindir. Yani ağır bir işi rahatlıkla yapan bir zatın, ondan daha hafif bir işi yapması aklen ve mantıken sabit olur.

Basit bir çekme ve itme kuvveti ile güneşin etrafında dev gezegenleri sapan taşı gibi döndüren bir kudretin, yetmiş seksen kilo ağırlığında bir bedeni bir anda arşa çıkarıp, kısa bir süre içinde bütün mahlukatı ve kainatı gezdirmesi gayet doğal ve kabul edilebilir bir hadisedir. Dev galaksileri ve gezegenleri basit bir topaç gibi çekip çeviren kudret hakkında, ondan daha hafif olan bir işi "Acaba yapabilir mi?" diye bir şüphe ve endişe içinde bulunmak, akıl ve mantık ile bağdaşmaz.

Peygamber Efendimizin (asm) Miraç hadisesi ile bir anda arşa, oradan kâbe kavseyne çıkmasını aklına sığıştıramayanların kulakları çınlasın. Kainatta sayısız galaksi ve gezegenleri bir anda tedbir ve tasarruf eden Allah’ın, "Habibim" dediği bir kulunu huzuruna çıkaramaması mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...