Block title
Block content

Şemsin sûrî hareketlerinden kasıt nedir? "Eğer eşya müteaddit sânilere, esbablara isnad edilse, imtinâ derecesinde bir suubet, bir müşkülât ortaya düşer." kısmı ile birlikte açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Eğer bütün eşya tek bir Zâta isnad edilse, vücub derecesinde bir suhulet, bir kolaylık peydâ eder. Eğer eşya müteaddit sânilere, esbablara isnad edilse, imtinâ derecesinde bir suubet, bir müşkülât ortaya düşer."(1)

"Güneşin suri hareketi" tabiri, güneşin bilinen ve bilimsel akışını ifade ediyor.

Tarihin çok uzun bir döneminde insanlar dünyayı sabit, güneşi ise Dünya'nın etrafında dönüyor zannetiler. Sonra Kopernik ile başlayan süreçte insanlar Güneş’in sabit bir şekilde ortada durduğunu, Dünya'nın ise sabit bir güneşin etrafında döndüğünü zannettiler. Bilimde devrim sayılan bu keşif çok önemliydi, ama güneşin bu modelde sabit, durgun sayılması yanlış bir kanaatti. 

Daha sonra gelişmiş teleskopların sayesinde ve kozmoloji biliminin oluşturduğu birikimle güneşin de hareket ettiği, Dünya'nın hareket eden bir Güneş’in etrafında döndüğü anlaşıldı.

Oysa Güneş’in bu şekilde hareketi Kuran’da 1.400 yıl önceden açıklanmıştır. Güneşin Dünya etrafında kısır döngü yaptığı fikrine ve güneşin hareketsiz bir şekilde durduğu fikrine karşın Yasin Suresi’nin 38. ayeti, güneşin bir hedefe doğru akıp gittiğini söyleyerek, doğru modeli ortaya koymuştur.

"Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir."(Yasin, 36/38)

Böylece Kur'an birçok konu da olduğu gibi güneşin hareketini de doğru şekilde açıklayan, bilinen ilk kaynak olma özelliğine sahiptir.

On askerin idaresini bir komutana vermek bir askerin idaresini on komutana vermekten daha mantıklı daha kolay ve daha gereklidir. Bütün kainatın idaresini bir tek Allah’a vermek sayısız sebep ya da tabiata vermekten daha mantıklı daha kolay daha gereklidir. Bu yüzden vahdette kolaylık şirkte zorluk vardır.

(1) bk. Mektubat, Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...