Şemsin sûrî hareketlerinden kasıt nedir? "Eğer eşya müteaddit sânilere, esbablara isnad edilse, imtinâ derecesinde bir suubet, bir müşkülât ortaya düşer." kısmı ile birlikte açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Eğer bütün eşya tek bir Zâta isnad edilse, vücub derecesinde bir suhulet, bir kolaylık peydâ eder. Eğer eşya müteaddit sânilere, esbablara isnad edilse, imtinâ derecesinde bir suubet, bir müşkülât ortaya düşer."(1)

Vücub; varlığı vacib olma; imtina ise, varlığı mümteni’ olma demektir. Buna göre, “Vücub derecesinde suhulet” eşyanın yaratılışının Allah’a isnad edilmesinde son derece kolaylık olduğuna; "imtina’ derecesinde suûbet" ise yaratılışın maddeye veya tabiata isnad edilmesinin yine son derece zor olduğuna işaret eder.

"Güneşin sûrî hareketi" tabiri, güneşin bilinen ve ilmî akışını ifade ediyor.

Yakın bir zamana kadar insanlar dünyayı sabit, güneşi ise onun etrafında dönüyor zannettiler. Sonra Kopernik ile başlayan süreçte ilim adamları Güneş’in sabit bir şekilde durduğunu, Dünya'nın ise onun etrafında döndüğünü zannettiler. İlimde inkılab sayılan bu keşif çok mühimdi, ama güneşin hareketsiz olduğu fikri doğru değildi.

Daha sonra gelişmiş teleskopların sayesinde ve astronomi ilminin ilerlemesi sayesinde güneşin de hareket ettiği, Dünya'nın hareket eden Güneş’in etrafında döndüğü anlaşıldı.

Halbuki Güneş’in bu şekilde hareketi Kur’an’da 1400 yıl önceden beyan edilmişti. Yasin Suresi’nin 38. ayeti, güneşin bir hedefe doğru akıp gittiğini şöyle beyan ediyor:

"Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir."(Yasin, 36/38)

(1) bk. Mektubat, Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...