Block title
Block content

"Sen zâhirî ve bâtınî duygularınla, o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey muannid münkir! Senin enâniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, yüz muhali birden kabul etmeyi bir derece hükmediyorsun. Çünkü sen mevcutsun. Ve basit bir madde ve câmid ve tagayyürsüz değilsin. Belki, daima teceddüdde olarak, gayet muntazam bir makine ve harika ve daima tahavvülde bir saray gibisin. Senin vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar."

"Senin vücudun kâinatla, hususan rızık münasebetiyle, hususan beka-yı nev'î itibarıyla alâkadar ve alışverişi vardır. Senin vücudunda çalışan zerreler, o münasebâtı bozmamak ve o alâkadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar, öylece ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. Güya bütün kâinata bakıyorlar, senin münasebâtını kâinatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zâhirî ve bâtınî duygularınla, o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin."(1)

İnsan bedeninde çalışan atomların hareket planı, bedenin genel planı ile iç içedir. Yani bir atom hareket ederken, bütün bedenin genel plan ve dengesine uygun bir şekilde hareket ediyor ve etmek zorundadır. Şayet plansız ve gelişigüzel hareket etse bütün bedenin sistemi ve dengesi çöker.

Bu sebeple atom, her adımında ve her hareketinde bedenin genel sistemine ve uyumuna uygun hareket etmek zorundadır. Böyle bir hareketi yapabilmek için de ya atomun bütün bedeni bilir bir ilmi ve görür bir gözü var ve ona göre adım atar demek lazımdır ya da sonsuz ilim ve görme sahibi olan Allah’ın plan ve sevki ile hareket ediyor, demek lazımdır.

Atomun bütün bedeni ve bedenin kainat ile olan ilişki ve münasebetlerini bilmesi imkan dahilinde olmadığına göre, geriye ikinci şık olan Allah’ın sevki ve planı ile hareket ediyor demek kalıyor.

İnsanın yemek yemesi, duygularını kullanması, yaşamını devam ettirmesi, bu atomların plan ve denge içinde hareket etmesine bağlanmıştır. İnsan bedeninde çalışan atomlardan herhangi birisi yanlış bir adım atsa, bedenin bütün dengesi ve ahengi bozulur ve insan yaşamını yitirir. Kanser ve hastalıklar bedendeki bu uyum ve ahengin bozulmasından ortaya çıkıyorlar. Mesela, bağırsaktaki doku kanser ile bozulursa, bu bozulma bütün bedenin iflas etmesine sebep oluyor ve insan ölüyor.

Bedendeki bu mükemmel uyum ve ahenk şuursuz ve akılsız atomların işi diyenlerin, her an diken üstünde titremeleri gerekir. Zira insan bedeninde trilyonlarca atom mükemmel bir hassasiyet ile iş görüyorlar. Hayatımız şuursuz ve akılsız trilyonlarca atomun hareketi elinde demek hamakat olsa gerek.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...