Block title
Block content

"Senin hayatına verilen cüz'î ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük nümunelerini vahid-i kıyasî ittihaz ile..." cümlesinde "küçük numuneler"den maksat nedit?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsandaki küçük numunelerden kastedilen mana; insana verilen cüzi irade, cüzi kudret, cüzi malikeyetlik, cüzi idare ve tasarruf, cüzi şuur ve ilim gibi şeylerdir.

Külli ve büyük ise; Allah’ın sonsuz iradesi, sonsuz kudreti, sonsuz malikiyeti, sonsuz tedbir ve idare sıfatı, sonsuz ilimi gibi ezeli ve ebedi olan ilahi sıfat ve isimlerdir.

İnsana küçük vasfının izafe edilmesi, Allah’taki büyük sıfatlara işaret içindir. Yoksa insanda büyük ve başka vasıflara işaret için değildir. Zaten mukayese Allah’ın külli sıfatları ile insanın cüzi sıfatları arasında yapıldığı için, külli manasını başka bir şeye yormak mümkün değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...