Senin şuur ve ilminin sana taallûku, ahval ve levâzımât-ı ihtiyâcâtın nisbetindedir.. Cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, benim dediği bedenindeki akıl almaz derecede muhteşem cihazların işleyişinden ve kimisinin varlığından bile habersizdir.

Mesela, karaciğerinde neler olup bitiyor? Pankreasında neler dönüyor? Hafıza nasıl kayıt tutuyor ve hatırlama denen hadise nasıl oluyor? İnsan bunların hepsinin cahilidir, yani bilgi sahibi değil. Bırakın bilgi sahibi olmayı, belki böyle bir cihazının olduğunun bile farkında (yani şuurunda) değildir.

İnsanların çoğu, mesela, pankreas adı verilen bir organa sahip olduğunun farkında bile değildir. Farkında olanlar da nasıl çalıştığını tam anlamıyla bilmiyor. Kısmen biliyorsa da, hiçbir müdahalesi olmuyor. Şu anda düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunun farkında değildir. Doğrusu bilmesi ve farkında olması da gerekmiyor. Çünkü o cihazları işleten kendisi değildir. Onu yaratan işletiyor her an.

Küçücük ve basit bir tezgâhı işletmekte zorlanan insanın, mesela, binlerce fonksiyonu olan karaciğer fabrikasını kendisinin işletmesi beklenemez. Kaldı ki, karaciğerin yanında daha binlerce hassas cihazların beraberce işleyip ince dengelerin sağlanması ve de sürdürülmesi hayatın devamı için zorunludur. İnsanın, bırakın bütün bunları işletmesi, nasıl işlediklerini anlaması bile çok zordur.

Bu kadar cahili ve gafili olduğumuz bedeninin muhteşem işleyişini insanın kendine atfetmesi akıl kârı değil. Ama bu muhteşem işleyişin varlığı da bir realite. Öyle ise o muhteşem işleyiş, muhteşem bir ilahî ilim ve nazara işaret etmektedir. O halde bu bedenimizi yapan ve işleten Yaratıcının bu bedenimiz hakkındaki bilgisi ve ilgisi bizim bilgi ve ilgimizle kıyaslamayacak kadar muazzamdır (ateş böceği ile güneşi kıyaslamak gibi).

Dolayısıyla O Yüce Yaratıcı, bedenimiz, ruhumuz ve sosyal hayatımız konusunda bir şey tavsiye ettiğinde, bu konuda yorum yapmaya kalkmak ve hele de tenkit parmağını uzatıp çok bilmişlik taslamanın ne kadar anlamsız ve yersiz olduğu anlaşılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...