Block title
Block content

"Şeriat-ı Ahmediyenin (a.s.m.) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hazıranın inkişâından inkişaf edecektir."cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada kilit kelime "inkişa"dır. İnkişa, manilerin gidip, havanın açılması anlamına geliyor. Batı medeniyetinin gaflet ve dalaleti yayan habis ruhu, insanlığın nazarından çekilirse ya da bu medeniyetin insanları küfür ve gaflete davet eden zararlı yüzü yok olursa, İslam medeniyeti insanlık tarafından daha iyi anlaşılacak demektir. Nitekim bugün hazır medeniyetten beslenen birçok zararlı anlayış ve ideolojiler, İslam nurunun önünde kesif bir perde olmaktadır. İslamofobi bunlardan bir tanesidir mesela.

İslamofobi, kelime anlamı olarak "İslam korkusu" demektir. Müslümanlara ve İslam dinine karşı sürdürülegelen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Müslümanlara karşı duyulan irrasyonel nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına gelir ki; bu bakış açısı İslam nuru önünde önemli bir kesif perdedir. 

Ama eğitim, bilim ve demokrasi gibi gelişmeler, zamanla bu yanlış perdeleri kaldıracak ve İslam güneşinin doğmasına vesile olacaktır inşallah...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Sünuhat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1519 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

oğuzhangözüpek
Ön yargının oluşmasının sadece Gayrı müslimlerin icraatlarından değil Müslümanların yaşantısının gayrı islamı oluşundan kaynaklandığını söylesek hata yapmış olmayız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur
evet, lakin bize avrupai bir düşünce ve yaşayışı enjekte eden yine içimizdeki avrupa kaselisleri ve avrupaperestler olduğu muhakkaktır. medeniyet-i hazıra avrupa ve yunan kültürüne mal edilmktedir. bu felsefik akım ise asırlardır beşeriyeti perişaniyete sıtma gibi tutturduğu malumdur. yunan ve roma felsefesinin hayat-ı içtimaiye-i avrupaiyeden çekilmesi ile hakaik-i imaniye vel kur'aniye hakim olacaktır. inşaallah
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...