Block title
Block content

"Şeriat-ı İlâhiye ikidir: Biri: Sıfat-ı kelâmdan gelen bir şeriattır ki, beşerin ef’âl-i ihtiyariyesini tanzim eder..." Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kelam sıfatı; Allah’ın konuşma sıfatıdır. Başta Kur’an olmak üzere, diğer semavi kitap ve suhuflar da bu sıfatın bir tecellisi ve bir tezahürüdür.

Semavi kitapların gönderilme misyon ve gayesi; insanlara doğru itikadı, güzel ahlakı, insani ilişkileri ve istikametli kanunları ders verip göstermektir. Yani insanın iradesine hakkı bulmada ve ona itaat etmede yardımcı olmaktır. Bütün bu kanun ve ilişkilere topluca şeriat deniliyor. İnsan özgür iradesi ile bu şeriata tabi olursa, hem bu dünya hayatında, hem de ahiret aleminde sosuz mutluluğa ulaşır.

İkinci şeriat ise; kudret sıfatının kainata koymuş olduğu fıtri kanunların toplamıdır. Sıcağın yakma, soğuğun üşütme, suyun kaldırma, yerin çekme kanunları gibi... Bu kanunlara riayet edenler maddi alemde peşinen rahat edip maddi huzur içinde olurlar. Soğuk havaya çıkarken paltonu alırsan hasta olmazsın. Sanayi ve ticaretini geliştirirsen her alanda zengin ve güçlü olursun. Bu şeriata kim uyarsa mükafatını peşinen bu dünyada görür. Bunun mümin kafir olması bir şey ifade etmez. Bugün Avrupa bu şeriata iyi uyduğu için zengin ve güçlü iken, biz yeterince uymadığımız için zayıf ve fakir kalmışız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...