Block title
Block content

"Şeriatta vardır: Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır, yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur..." Devamıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada dünyanın yuvarlak oluşunun ta o zamanda alem-i İslam tarafından bilindiği, hatta fetva ve tefsirlerde bunun açıkça beyan edildiği  izah ediliyor. Ve bu hususun ispatı için İslam alimlerinin eserlerinden örnekler veriliyor.

“Eğer ümmîsin, fetvayı okuyamıyorsun; bizim hem-asrımız ve fikren biraderimiz olan Hüseyn-i Cisrî'nin sözünü dinle!.. Zira yüksek sesle münkir-i küreviyeti tehdid ettiği gibi, hakikat kuvvetiyle pervasız olarak der: 'Kim dine istinad ile himayet yolunda müdevveriyet-i arzı inkâr eder ise sadîk-ı ahmaktır, adüvv-ü şedidden daha ziyade zarar vermiş olur.' "(1)

Mesela Hüseyn-i Cisrî burada din adına ya da dini koruma adına kim dünyanın yuvarlaklığını inkar ederse, dinin sadık bir ahmağıdır diyor. Hatta daha da ağır bir ifade kullanarak böyle cahiller şiddetli bir din düşmanından daha çok dine zarar verir, diyor.

“... İmam-ı Şafiî'ye git, istifta et, de ki: 'Şeriatta vardır: Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır, yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur. Hem de bir kavim vardır: Güneş çok günlerde gurub ve çok gecelerde tulû' etmez; nasıl oruç tutacaklar?'”(2)

İmam-ı Şafi Hazretlerinin namaz hakkındaki bu fetvasını derinlemesine düşündüğümüzde, dünyanın yuvarlak olduğunu ve fetvasını da bu ölçü içinde verdiğini anlıyoruz. Çünkü kutuplarda bir ay gece bir ay gündüzün olması, dünyanın yuvarlaklığı ile ilgili bir durumdur; fetvada ona göre veriliyor.

“Hem de istifsar et ki: Şartın tarif-i şer'îsi olan sair erkâna mukarin olan şeydir. Nasıl namazda şart olan istikbal-i kıbleye intibak eder. Halbuki yalnız kıyam ve yarı kuudda mukarenet vardır?"

"Emin ol, İmam-ı Şafiî mes'ele-i ûlâyı şarktan ve garbdan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. İkinci ve üçüncü mes'eleyi dahi, cenubdan şimale mümted olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir..."(3)

Burada da namazın şartlarından olan kıbleye yönelmeyi ve bunun hesap ve ölçülerini tarif ederken parelel ve meridyenler ile izah ediyor. Malum paralel ve meridyenler dünyanın yuvarlaklığının en açık delilidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale.
(2) bk. age.
(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Makale, Birinci Mesele | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 627 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...