"Şerler, kubuhlar, noksanlar ise... cüz'iyet kabilinden tebeî olarak yaratılmışlardır ki, hayırların, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nevilerini, kısımlarını göstermeye vesile..." Şer ve çirkinlik hayır ve güzelliğin yanlış kullanılmasından mı çıkar

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kâinatta maksud-u bizzat ve küllî ve şümullü olarak yaratılan, ancak kemaller, hayırlar, hüsünlerdir. Şerler, kubuhlar, noksanlar ise hüsünlerin, hayırların, kemallerin arasında görülmeyecek kadar dağınık ve cüz’iyet kabilinden tebeî olarak yaratılmışlardır ki, hayırların, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nevilerini, kısımlarını göstermeye vesile olsunlar ve hakaik-i nisbiyenin vücuduna veya zuhuruna bir mukaddeme ve bir vahid-i kıyasî olsunlar."(1)

Mesela, yağmurdan meydana gelen akarsu sürekli dereden akıp gidiyor, gittiği yerlerde de güzel ve hayırlı işlere vesile oluyordu. Bu yüz yıllardır hep böyle devam eder iken, hikmetsiz bir adam geldi derenin ağzına bir ev yaptı. Sonra o sel mutad olduğu üzere o dereden akarken, o adamın evini de alıp götürdü; içinde de çoluk çocuğu boğularak can verdi. Burada seli, hayır iken şer yapan, insanın kendi tedbirsizliği ve suistimalidir. Şayet ev o derenin önüne yapılmamış olsa idi, sel hayır üzerine devam edip gidecekti.

Yine bıçak et kesme, yemek yapma, kurban kesme gibi mubah ve meşru yollarda kullanılırken, birisi öfkesine yenilip o bıçağı cinayette kullandı ve bıçağı hayır mecrasından çıkarıp şerre alet etti...

Hem sel hem bıçak şer noktasından ademi iken, insan onu suistimal ile vücudiye çevirmiş oluyor. Bu yüzdendir ki "Halk-ı şer şer değil, belki kesb-i şer şerdir." yani, "Şerri yaratmak değil, şerri irtikap etmek -işlemek- şerdir." denilmiştir. Bu noktadan şerler asıl olmayıp dolayısıyladır, insanların eşyayı yanlış kullanmasından meydana gelirler.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Fatiha Suresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...