10. Söz - 8. Hakikat

Hiç mümkün müdür ki: Alîm-i Mutlak ve Kadîr-i Mutlak olan şu masnuatın Sânii; bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri ve bütün sıddıkîn ve evliyanın icma' ile şehadet ettikleri mükerrer va'd ve vaîd-i İlahîsini yerine getirmeyip, -hâşâ- acz ve cehlini göstersin? Halbuki va'd ve vaîdinde bulunduğu emirler, kudretine hiç ağır gelmez. Konuşmacılar -> Kenan Demirtaş, Ümit Şimşek

İndirme Linkleri
Kategorileri:
Okunma sayısı : 7.543
Yükleniyor...