21. SÖZ - Namaz Risalesi

21. Söz Namaz Risalesi;“Hergün beş vakit namaz usanç veriyor” şeklindeki bir itiraza cevap. Birinci İkaz: Usançlığa yol açan bir aldanma: “tevehhüm-ü ebediyet.” İkinci İkaz: Kalbin günlük ihtiyaçlarını karşılamakta namazın rolü. Üçüncü İkaz: Sabır nereye ve nasıl harcanmalı? Üç çeşit sabır. Dördüncü İkaz: Kulluk görevlerine verilen ücretle dünyaya ait işlerin ücreti arasında bir karşılaştırma. Beşinci İkaz: İnsanı oyalayarak kulluk görevlerinden uzaklaştıran nedenler. Dünya işleri nasıl ibadete çevrilir? Konuşmacılar -> Orhan Sadık, Dursun Ali Erzincanlı

İndirme Linkleri
Yükleniyor...