"Settar" ve "Satir" isimleri arasında fark var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sâtir, örten manasında ism-i faildir.

Settar ise, çokça örten manasında mübalağa sığası olarak isimlendirilir.

Buradaki mübalağa aşırılık değil, bir fiilin çoklukla ihsan edildiğini anlatır.

Hem Sâtir hem de Settar ıstılahi manada esma-i İlahiyeden olup, kuldan sadır olan ayıpları örtmek manasında kullanılır.

Sâtir manası kulun ayıbı, Cenab-ı Hakk’ın ise onu örtmesi manasında genel olarak kullanılsa da Settar ismi:

- Ya Cenab-ı Hakk’ın kullarına ne derece şefkatli ve rahimiyetli olduğunu göstermek noktasında bu ismin tecellisinin azametini,

- Ya da kulun ne kadar hacaletâver yanlışları olsa da ümitsizliğe düşmeyip Cenab-ı Hakk’ın dergâhına samimane iltica etmeye teşvikini hatırlatmaktadır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yazar:
Kategorileri:
S
Okunma sayısı : 2.528
Word indir Pdf indir
SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...